SkyBone

Oferujemy urz?dzenia procesowe i linie technologiczne do przerobu mleka


Zakres naszej oferty obejmuje zarówno mini linie o wydajno?ci od 100 do 1000 l/g. jak i  przemys?owe linie o wydajno?ci do 100000 l/g.

 

Produkty jakie mo?na otrzyma? stosuj?c nasze technologie mleczarskie to:

- Mleko spo?ywcze

- Napoje fermentowane w tym smakowe jak jogurty, ma?lanka

- ?mietanka

- Sery mi?kkie w tym ziarniste typu " Cottage Cheese"

- Sery pó?twarde o krótkim okresie doj?ewania

- Sery pó?twarde i twarde

- Twarogi

 

Urz?dzenia procesowe wchodz?ce w sk?ad linii produkcyjnych:


- Stacje odbioru mleka

- Zbiorniki magazynowe jedno-p?aszczowe, dwu-p?aszczowe izolowane

- Mieszalniki jedno-p?aszczowe, dwu-p?aszczowe izolowane

- Fermentatory

- Dojrzewalniki

- Pasteryzatory mleka, ?mietanki, mieszanki mlecznej, syropu cukrowego, soków i napojów

- Przetrzymywacze rurowe

- Separatory do mleka

- Homogenizatory

- Zbiorniki do roztwarzania produktów sypkich

- Mieszalniki jogurtu z owocami

- Wyg?adzacze jogurtu

- Creamery

- Wanny do produkcji sera typu cottage cheese

- Prasy twarogowe

- Prasy do prasowania sera

- Wanny do prasowania twarogu

- Wózki do prasowania sera

- Kot?y serowarskie

- Systemy transportu wewn?trznego

- Zbiorniki buforowe pakowaczek

- Pakowaczki mleka i napojów mlecznych w woreczki

- Pakowaczki ?mietany, jogurtu, kefiru w kubeczki zamykane foli? aluminiow?

- Wyt?aczarki do produkcji folii polipropylenowej 3, 4, 5 warstwowej do pó?niejszego formowania kubków

- Termoformierki do formowania kubków

- Stacje mycia C.I.P.

- Pompy spo?ywcze

 

 
Projekt i wykonanie: e-sec