SkyBone

Oferujemy wyposa?enie zak?adów przetwórstwa owoców i warzyw

w linie produkcyjne i urz?dzenia procesowe


W zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego oferujemy nast?puj?ce technologie:

- myjki owoców i warzyw: wodne, szczotkowe, b?bnowe

- transportery inspekcyjne i podawcze

- rozdrabniacze

- przecieraczki pionowe jedno i dwustopniowe

- blanszowniki

- pasteryzatory natryskowo-zamokowe

- pasteryzatory wannowo-kontenerowe

- pasteryzatory koszowe

- wyparki pró?niowe do przygotowania koncentratu pomidorowego, soku, d?emu, powide? itp.

- nape?niarki produktu i zalewy

- pakowarki aseptyczne Bag in Box do koncentratu soków i innych produktów


Linie produkcyjne do:

- produkcji i pakowania ketchupu

- produkcji wsadów jogurtowych

- produkcji musztardy i majonezu

- koncentratu soków

 
Projekt i wykonanie: e-sec