SkyBone

Oferujemy linie technologiczne do produkcji i rozlewu wody mineralnej, napojów, soków

 

Urz?dzenia procesowe wchodz?ce w sk?ad linii produkcyjnych

- saturatory do wody i napojów o wydajno?ci od 1000 do 20000 l/h

- mixery do produkcji napojów gazowanych o wydajno?ci od 3000 do 20000 l/h

- syropiarnie o wydajno?ci od 1000 do 20000 l/h.

- pasteryzatory syropu cukrowego oraz napojów z dodatkiem cukru ( typu ICE TEA , ENERGY DRINK itp.)

- zbiorniki procesowe

- stacje mycia CIP


Linie rozlewnicze do napojów gazowanych  i nie gazowanych, soków i wody

- monobloki rozlewu w butelki szklane oraz PET o wydajno?ci do 21000 b/h.

- dozowniki ciek?ego azotu w butelki PET

- etykietarki na etykiety papierowe, samoprzylepne, polietylenowe ( z roli) w ró?nych konfiguracjach

- pakowarki butelek w foli? termokurczliw?

- transportery p?ytkowe i powietrzne

- wydmuchiwarki butelek PET

 

 

 

  
Projekt i wykonanie: e-sec